در بخش پشتیبانی وب سایت آوادیس می توانید کلیه سوالات و ایرادات فنی - مالی و درخواست های خود را ثبت کنید. کارشناسان آوادیس در اسرع زمان پاسخگوی شما خواهند بود.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!